معدن سنگ آهن هماتیتی رضوان، پدیده کاوش ایرانیان معدن سنگ آهن هماتیتی رضوان، پدیده کاوش ایرانیان معدن سنگ آهن هماتیتی رضوان، پدیده کاوش ایرانیان

کارخانه تولید کنسانتره آهن رضوان از نگاه دوربین

اولین کارخانه تولید کنسانتره هماتیتی بخش خصوصی کشور ظرفیت خوراک ورودی 2 میلیون تن طراحی و مهندسی شده توسط مهندسین ایرانی با بهره‌گیری از دانش روز جهان و استفاده از مشاورین خارجی بومی‌سازی طراحی مهندسی کارخانه کنسانتره‌سازی هماتیتی با توجه به تیپ کانسارهای استان و کشور ایجاد ظرفیت اشتغال برای [...]

بیشتر بخوانید