معدن سنگ آهن هماتیتی رضوان

 • دارای ذخیره قطعه 20 میلیون تن سنگ آهن
 • ظرفیت استخراج سالانه 2 میلیون تن سنگ آهن
 • ناوگان مجهز ماشین‌آلات معدن رضوان شامل دامپتراک‌های 35 و 65 تنی، بیل‌های مکانیکی 800، 400، 300، لودر، گریدر، بلدوزر و ...

کارخانه تولید کنسانتره آهن رضوان

 • اولین کارخانه تولید کنسانتره هماتیتی بخش خصوصی کشور
 • ظرفیت خوراک ورودی 2 میلیون تن
 • طراحی و مهندسی شده توسط مهندسین ایرانی با بهره‌گیری از دانش روز جهان و استفاده از مشاورین خارجی
 • بومی‌سازی طراحی مهندسی کارخانه کنسانتره‌سازی هماتیتی با توجه به تیپ کانسارهای استان و کشور
 • ایجاد ظرفیت اشتغال برای حداقل 400 نفر

معدن سنگ آهن هماتیتی رضوان

دارای ذخیره قطعه 20 میلیون تن سنگ آهن

ناوگان مجهز ماشین‌آلات معدن رضوان شامل دامپتراک‌های 35 و 65 تنی، بیل‌های مکانیکی 800، 400، 300، لودر، گریدر، بلدوزر و ...

ظرفیت استخراج سالانه 2 میلیون تن سنگ آهن

1
+
اولین کارخانه
3
میلیون
تن ظرفیت خوراک
400
نفر
ظرفیت اشتغال
20
میلیون
ذخیره سنگ آهن

کارخانه تولید کنسانتره آهن رضوان

کارخانه تولید کنسانتره آهن رضوان
درباره کارخانه

اولین کارخانه تولید کنسانتره هماتیتی بخش خصوصی کشور

"ظرفیت خوراک ورودی 2 میلیون تن"

 • طراحی و مهندسی شده توسط مهندسین ایرانی با بهره‌گیری از دانش روز جهان و استفاده از مشاورین خارجی
 • بومی‌سازی طراحی مهندسی کارخانه کنسانتره‌سازی هماتیتی با توجه به تیپ کانسارهای استان و کشور
 • ایجاد ظرفیت اشتغال برای حداقل 400 نفر